Aut-O-Rama

Autot ja Viihde - viikonlopussa on jo muutaman vuoden ollut esillä Aut-O-Rama - kilpailuluokka, jonka voittaja voittaa pokaalien ja tuotepalkintojen lisäksi lentolipun Chicagoon. Luokassa pitkälle rakennetut tai entisöidyt autot esitellään näyttelyssä ja arvostellaan paitsi auton ulkonäön, tekniikan tai viimeistelytason perusteella, niin lisäksi huomio kiinnittyy yhtä paljon auton osastoon. Kyse ei niinkään ole somistamisesta, vaikka somistus oman särmänsä osastolle tuokin, vaan kyse on tavasta, millä tavoin auto on näyttelyssä esillä ja miten kokonaisuus on kyetty rajaamaan omaksi saarekkeekseen. Auton nimeäminen, osaston teeman suunnittelu ja lopulta toteutus ovat puolet Aut-O-Rama -arvosteluluokan tuomaripisteistä. Toiset puolet tulevat autosta itsestään. Lisäppisteitä tulee, mikäli auto samalla myös ensiesitellään, mutta se ei ole edellytys luokan voittoon, ainakaan vielä.

Luokkaan pääsee ilmoittamalla siitä järjestäjälle hyvissä ajoin.

Ilmoitta autosi aut-o-rama luokkaan tästä

Muutamia malleja Amerikan Autorama -näyttelystä:


aut-o-ramaan osallistuvalle

Aut-O-Ramaan osallistuville, järjestäjä antaa näyttelystä oman sähköillä varustetun saarekkeen, jonka mitat voiva olla: 5x5 tai 6x6 metriä sivuiltaan, tai vaihtoehtoisesti 3 tai 4 m X 6 tai 8 metriä. Tässä tilassa Aut-O-Rama arvosteluluokkaan osallistuva ajoneuvo esitellään täysin auton rakentajan päättämän teeman ja tavan mukaisesti.

Arvostelun osastoa koskevissa pisteissä tuomaristo kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

  1. Auton esillepanotapa - millä tavoin auto on laitettu esille, seisooko se pyörillään vai onko se irti maasta, onko käytetty korokkeita tai peilejä tai muuta auton yksityiskohtaa paremmin esiintuomaa välineistöä ja miten auto on valaistu.
  2. Osaston rajaus - millä tavoin saareke on rajattu, mikä tapaista aitaa tai rajaukseen viittaavaa materiaalia osastolla on käytetty jotta osastosta on muodostunut oma saarekkeensa. Sopiiko materiaali ja toteutus yhteen itse auton nimeen ja teemaan ja muun messu tekniikan kanssa yhteen?
  3. Osaston materiaalit ja yhteensopivuus - onko osaston lattiapinta päällystetty matolla, kankaalla, hakkeella tai muulla materiaalilla, ja miten materiaalit sopivat yhteen kokonaisuuden kanssa.
  4. Infokyltti ja auton nimi - millä tavoin auton nimeä tai teeman nimeä on tuotu esille, millä tavoin auton infotiedot ovat saatavilla osastolla. Yksilöidyt kyltit tai ehkä TV screenien avulla.

Yksityiskohdissa pilee autonäyttelyn elixiiri, ja jos autojen rakentelu on luovaa harrastusta, niin on osastonkin suunnittelu ja toteutus, Hienoa osastoa voi näyttelyn jälkeen käyttää omassa tallissa tai myydä eteenpäin seuraavalle osastoa tarvitsevalle, joka muuttaa sen omannäköisekseen. Lisäksi yleinen heittäytyminen ja yleisön reaktiot voivat vaikuttaa arvosteluun.

Aut-O-Rama voittajat eri vuosina:

2014 Custom Creation Oy:n Juhani Härkönen - "Hemi Zoo"


Kuva.Photobilly Bostjan Tacol

2015 Nykypyy Oy:n Marko Stjerbakoff- Diorama

2016 Marco Hämäläinen - "Kraken"Kuva: Photobilly Bostjan Tacol

2017 Kuka voittaa seuraavaksi?

Ilmoittautuminen Aut-o-Rama osastolle on nyt käynnissä. Ilmoittautuneita voidaan ottaa vain rajallinen määrä.

Ilmoitta autosi aut-o-rama luokkaan tästä