TIETOA AUTONTUOJALLE 1

TAPAHTUMAN PAIKKA JA AUKIOLOAJAT


AUTON TUONTI JA NOUTO

Auton tuoja voi tuoda oman autonsa paikan päälle   välisenä aikana. Auton on oltava näyttelyn sisällä ja sille varatulla paikalla perjantaina kello 21.00 mennessä. Auton saa käynnistää ja viedä pois osastolta  kun näyttely on virallisesti päättynyt. Autoja ei saa käynnistellä tapahtumassa eikä tapahtuman aikana ilman järjestäjän lupaa. Osastolla olevassa autossa tulee olla mahdollisimman vähän polttoainetta, päävirta pois tai akkujohto irrotettuna koko tapahtuman ajan. Huolehdi myös autosi alle tarvittaessa imeytysmatto mahdollisten vuotojen varalta. 

SÄHKÖT
Mikäli ajoneuvosi tarvitsee sähköä, sähkö tarvitsee tilata etukäteen hyvissä ajoin. Järjestäjä maksaa sähköt osallistujan puolesta. Sähkö on tarkoitettu esim. auton erikoisvalaistukseen, osastolle tulevan screenin tai muun osaston somisteiden tarvitsemille sähkölaitteille. Älä tilaa sähköä turhaan, sillä jokainen sähköveto maksaa järjestäjälle. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista vahingoista eikä näytteilleasettajan tuomista sähkötuotteiden mahdollisista vioista ja niiden aiheuttamista vahingoista.

TRAILERIT
Trailereita, raskasta kalustoa tai näytteilleasettajan mahdollista kakkosautoa EI SAA JÄTTÄÄ Lahden Messukeskuksen asfaltoidulle parkkipaikalle viikonlopun ajaksi. Tila tulee toimimaan viikonloppuna harrasteparkkina, eikä alueella sallita muita autoja pysäköitäväksi. Näytteilleasettajille on varattu oma tila pysäköintiä varten.

AUTONPESU
Lahden Messukeskuksessa on ajoneuvojen pesupaikka, jossa auton omistajat pesevät ajoneuvonsa jonotusjärjestyksessä. Käytössäsi on Sonax -autonhoitotuotteet. Pese ajoneuvosi nopeasti ja siirry kuivaamaan se eri paikkaan. Nopeammin pääset omalle paikalle, kun suoritat peruspesun ajoneuvollesi jo kotona. Huolehdithan, että pesualue jää siistiksi käyttösi jälkeen.

NÄYTTELYOSASTOJEN SIJOITUS

Järjestäjä tekee lopullisen sijoituksen yrityksen osastosta. Järjestäjällä on oikeus lisätä tai vähentää näytteilleasettajan varaamaa osasto kokoa enintään 10 % tai muuttaa osaston sijaintia, jos tapahtuman sijoitus muuttuu alkuperäisestä suunnitelmasta ilman erillistä korvausta tai lisämaksua.

KULKULUVAT/RANNEKKEET
Jokainen ajoneuvon tuoja saa itselleen rannekkeita (2 kappaletta / ajoneuvo), jotka toimivat kulkulupana tapahtuman ajan. Rannekkeet noudetaan näytteilleasettaja infosta saavuttaessa paikan päälle. Rannekkeella maksuton sisäänpääsy molempiin näyttelyihin. Lisärannekkeita on myynnissä näytteilleasettajapalvelussa 30€ hintaan. Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta myydä tapahtuman kutsukortteja tai kulkulupia edelleen.

ASIAKASKUTSULIPUT
Näytteilleasettajat voivat tilata asiakkaitaan varten kertakäyntiin oikeuttavia asiakaskutsulippuja. Kutsujan nimellä varustettu ja asiakkaan täyttämä lippu oikeuttaa yhteen käyntiin viikonlopun aikana. Asiakaskutsukortteja voi tilata 18€ hintaan 30.8. saakka. Hintaan lisätään laskutuksen yhteydessä voimassa oleva arvonlisävero. Asiakaskutsukortteja ei voi myydä edelleen.

VARTIOINTI
Järjestäjä vastaa yleisestä järjestyksestä näyttelyalueella, mutta ei näytteilleasettajan tavaroiden tai rakenteiden vioittumisesta tai katoamisesta. Näyttelyyn liittyvien tavaroiden tai esitteiden vastaanottamisesta ja kuittaamisesta näyttelyalueelle vastaa aina näytteilleasettaja.

SOMISTAMINEN
Suosittelemme auton somistamista auton teemaan sopivaksi. Osastolla olevien herkästi palavien kankaiden tai somisteiden tulee olla palosuojattuja. Palosuojaus aerosolia saa

PALOTURVALLISUUS
Mikäli osastolle tulee teltta tai siihen rinnastettavissa oleva katos, on se varustettava palovaroittimella ja alkusammutuspullolla. Suosittelemme sisätilaan hiilidioksidisammutinta, joka soveltuu hyvin neste-, ja sähköpalojen sammuttamiseen, eikä sotke ympäristöä.

SILIKOININ KÄYTTÖ
B-hallissa silikonin käyttö esim. renkaiden kiillottamiseen kielletty ilman riittävää suojausta. Silikonin pesusta tulee näytteilleasettajalle pesusta aiheutuvia kustannuksia, mikäli sitä on päässyt leviämään hallin urheilumatolle.

VAKUUTUKSET
Järjestäjällä on toiminnan vastuuvakuutus, josta vakuutusehtojen mukaisesti korvataan toiselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko, johon vakuutuksenottaja on korvausvastuussa. Näytteilleasettajan tai sen alihankkijan laitteista, asennuksesta tai rakenteista aiheutuvia vahinkoja järjestäjän vastuuvakuutus ei korvaa, joten näytteilleasettajien sekä osastolle tekniikka toimittajien on huolehdittava asianmukaiset vastuu- ym. vakuutukset tapahtuman ajaksi.

YLEISET MÄÄRÄYKSET
Tapahtumassa on sallittu alan tavaroiden ja palveluiden vähittäismyynti. Yritys lunastaa myyntioikeuden suorittamalla ilmoittautumismaksun. Ilmoittautumalla tapahtuman näytteilleasettajaksi, näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan tapahtuman sekä Lahden Messukeskuksen yleisiä osallistumisehtoja.

Kaikenlainen kiinnittäminen niin tapahtuma-alueen rakennuksiin, kuin hallien katto-, pilari- ja seinärakenteisiin on ehdottomasti kielletty. Näytteilleasettaja tai tekniikantoimittaja on täysin vastuussa messukeskuksen rakennuksille tai tapahtuman asiakkaille aiheuttamastaan vahingosta. Näistä ehdoista poikkeaminen ilman järjestäjän suostumusta voi aiheuttaa osaston sulkemisen tai johtaa merkittäviin lisäkustannuksiin. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan yhden miehen välimiesoikeudessa, jonka osapuolet sopivat, elleivät sovi, sopimus ja lainsäädäntöpaikkana pidetään Vantaan kaupunkia.

FORCE MAJEURE
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tapahtuman peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan tai paikkaan ellei niitä voida voittamattomien esteiden vuoksi toimeenpanna ilmoitettuna aikana. Mikäli tapahtumaa ei voitaisi järjestää viranomaisten määräyksestä tai muusta järjestäjälle ylivoimaisesta esteestä, ei korvausvelvollisuus ole voimassa.

Tervetuloa!