INFORMATION FÖR FORDONSUTSTÄLLARE

ÖPPNINGSTIDER OCH UPPSTÄLLNINGSDETALJER FÖR UTSTÄLLNINGEN Utställningskontoret kommer att öppnas, och uppställningen för utställningen kommer att påbörjas på fredagen.

PLATS FÖR EVENEMANGET OCH ÖPPNINGSTIDER

Utställare kan börja ta med fordon och ställa upp montrar på fredagen från klockan 10:30. Alla fordon måste vara inne på utställningen senast kl. 20.00, och montrar måste vara redo senast kl. 21.00 på fredagen.

BEKRÄFTELSE AV PLATS

Utställaren tillhandahåller sitt fordon för visning på utställningen. Arrangören förbehåller sig rätten att acceptera, tilldela standby-plats eller avvisa registreringen. Registreringen är bindande när utställningsarrangören har skickat en skriftlig bekräftelse till den registrerade fordonets ägare. Deltagandet är kostnadsfritt. Om utställaren inte kan delta i evenemanget måste platsen avbokas skriftligt, till exempel via e-post. Om utställningsarrangören har kostnader relaterade till utställarens deltagande, är utställaren ansvarig för att ersätta dessa kostnader.

LEVERANS OCH HÄMTNING AV FORDON

Utställare kan ta med sina fordon till platsen på fredagen den 29 september mellan kl. 10:30 och 20:00. Fordonen måste vara inne på utställningen och på sin angivna plats senast kl. 21:00 på fredagen. Fordon kan startas och tas bort från monterområdet på söndagen när utställningen officiellt är avslutad. Fordon ska inte startas under evenemanget eller när utställningen pågår. Fordon ska tas bort från utställningsområdet omedelbart vid rivningens början, som börjar kl. 16.00. Ett undantag görs för internationella utställare som kan lämna utställningen på söndag enligt överenskommelse, senast kl. 15.00. Fordon i montern ska ha minimalt bränsle, huvudströmmen avstängd eller batteriet frånkopplat under hela evenemanget. Placera absorberande mattor under fordonet för att fånga eventuella läckor vid behov. Ta bort nyckeln från tändningen och förvara den säkert.

ELEKTRICITET

Om ditt fordon kräver elektricitet måste det beställas i god tid. Arrangören täcker kostnaden för elektricitet för deltagarna. Elektricitet är avsedd för speciell belysning på fordonet, skärmar eller andra elektriska enheter som behövs för monterdekorationen. Beställ inte elektricitet i onödan, eftersom varje elektrisk anslutning innebär kostnader för arrangören. Arrangören är inte ansvarig för skador som orsakas av strömavbrott eller för fel på elektriska produkter som utställarna tar med.

SLÄPVAGNAR

Släpvagnar, tung utrustning eller ett potentiellt andra fordon bör transporteras till angivna områden för lagring under evenemanget. Arrangören ansvarar inte för säkerheten för släpvagnar eller andra fordon under lagring. Släpvagnar ska låsas under lagring. Släpvagnar bör inte tas med till evenemangsplatsen förrän evenemanget officiellt är avslutat.

BILTVÄTT

Utställningsplatsen har en biltvätt där fordonets ägare kan tvätta sina fordon i turordning. Tvätta ditt fordon snabbt och flytta till ett separat område för torkning. Du kan påskynda processen genom att utföra grundläggande rengöring av ditt fordon hemma. Se till att tvättområdet förblir snyggt efter användning.

MONTERPLACERING

Arrangören kommer att fatta det slutliga beslutet om placering av fordon.

PASS/WRISTBANDS

Varje fordonutställare kommer att få armband (2 per fordon) under hela evenemanget, vilket fungerar som tillträdespass. Armband kan hämtas vid utställarens informationsdisk vid ankomsten. Ytterligare armband finns att köpa vid utställarservice-disken på lördag för 50 € och på söndag för 18 €. Armbandet ger tillträde till utställningen både dagar och evenemangets efterfest. Utställare är inte auktoriserade att sälja evenemangsinbjudningar eller tillträdespass till andra.

KUNDTJÄNSTBILJETTER

Utställare kan beställa kundtjänstbiljetter för en engångsintäkt för sina kunder. Biljetten, med inbjudarens namn och ifylld av kunden, ger en ingång under helgen. Kundtjänstbiljetter kan beställas för 20 € fram till den 11 september. Den tillämpliga mervärdesskatten läggs till priset vid fakturering. Kundtjänstbiljetter får inte säljas till andra. Minsta beställning är 10 biljetter. Kundtjänstbiljetter faktureras baserat på antalet beställda biljetter. Efter betalning skickas biljetterna till kunden. En leveranskostnad på 15 € läggs till det slutliga faktureringsbeloppet.

SÄKERHET

Arrangören är ansvarig för den allmänna ordningen på utställningsområdet men inte för några skador eller förlust av utställarnas tillhörigheter eller strukturer. Utställaren är alltid ansvarig för att ta emot och bekräfta föremål eller material relaterade till utställningen.

DEKORATION

Vi rekommenderar att du dekorerar ditt fordon i linje med dess tema. Lättantändbara tyger eller dekorationer bör vara brandsäkra. Brandsäker spray kan köpas från välsorterade järnhandlar.

BRANDSÄKERHET

Om ett tält eller en motsvarande struktur används på montern måste det vara utrustat med en rökdetektor och en brandsläckare. Vi rekommenderar en koldioxidbrandsläckare för inomhusbruk, lämplig för att släcka flytande och elektriska bränder utan att orsaka miljöförorening.

OLJELÄCKOR OCH ANVÄNDNING AV SILIKON

Se till att tillräckligt absorberande material placeras under ditt fordon om det läcker vätskor som bränsle, olja eller andra vätskor. Om du använder silikon, till exempel för däckpolering, se till att silikonet inte sprids på golvet. Särskild rengöring av vätskor och problem relaterade till silikon på golvet debiteras till fordonets utställare. Kostnaden beror på den rengjorda ytan och faktureras av arrangören efteråt. Se till att rengöringsföretaget inte får onödiga kostnader.

FÖRSÄKRING

Arrangören har en ansvarsförsäkring som täcker person- eller materialskador som orsakas av andra enligt försäkringsvillkoren, för vilka försäkringstagaren är ansvarig för kompensation. Arrangörens ansvarsförsäkring täcker inte skador som orsakas av utställarens eller dess underleverantörers utrustning, installation eller strukturer. Därför måste utställare och teknikleverantörer till montern ha lämplig ansvars- och annan nödvändig försäkring under evenemanget.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Det är strängt förbjudet att fästa något på evenemangets byggnader, liksom på tak, pelare eller väggstrukturer på hallarna. Utställaren eller teknikleverantören är fullt ansvarig för eventuella skador som orsakas av utställningscentrets byggnader eller evenemangsbesökarna. Avvikelser från dessa villkor utan arrangörens samtycke kan leda till att montern stängs eller leda till betydande extra kostnader. Eventuella tvister ska lösas i enmansskiljedomsrätten som parterna kommit överens om. Om inte överenskommet är den rättsliga platsen Vanda.

FORCE MAJEURE

Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in eller omboka evenemanget till annan tid eller plats om det inte kan hållas på grund av oförutsedda omständigheter inom den angivna tidsramen. Om evenemanget inte kan hållas på grund av en anvisning från myndigheter eller andra händelser utanför arrangörens kontroll, gäller inte kompensationsplikten.

Välkommen!