INFOA YRITYKSILLE

TAPAHTUMAN PAIKKA JA AUKIOLOAJAT
Lahden Messukeskus, Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti
Lauantaina 3.10.2020 klo 10.00-19.00, sunnuntaina 4.10.2020 klo 10.00-16.00.

OSASTON RAKENTELU JA PURKU
Näytteilleasettajat pääsevät rakentamaan omaa osastoaan perjantaina 2.10.2020 kello 10.00-21.00 välisenä aikana. Osastojen on oltava valmiina perjantaina kello 21.00. Osastojen purku tapahtuu sunnuntaina heti näyttelyn päättymisen jälkeen kello 16.00 jatkuen kello 19.00 saakka. Osastoja ei saa aloittaa purkamaan ennen tapahtuman päättymistä sunnuntaina kello 16.00. Näytteilleasettajat vastaat itse osastonsa pystyttämisestä, purkamisesta, somistuksesta, siivouksesta sekä jätehuollosta.

OSASTON HINNAT
Tapahtuman neliöhinnat ovat ulkotilassa alkaen 25€ / m2 ja sisätilassa 35-55€/m2. Hintaan vaikuttaa osaston koko sekä myytävä tuote.

WELAN
Näytteilleasettajan on mahdollista tilata osastolleen verkkoyhteys Lahden Messuilta erillistä korvausta vastaan.

MAKSUEHDOT
Näyttelytilojen vuokrat erääntyvät viimeistään 15.8.2019. Tilausvahvistuksen mukaiset maksut suoritetaan järjestäjän tilausvahvistuksessa ilmoittamien maksuehtojen mukaisesti.

NÄYTTELYOSASTOJEN SIJOITUS

Järjestäjä tekee lopullisen sijoituksen yrityksen osastosta. Järjestäjällä on oikeus lisätä tai vähentää näytteilleasettajan varaamaa osasto kokoa enintään 10 % tai muuttaa osaston sijaintia, jos tapahtuman sijoitus muuttuu alkuperäisestä suunnitelmasta ilman erillistä korvausta tai lisämaksua.

KULKULUVAT
Näytteilleasettaja ja rakentajapassit annetaan näytteilleasettajille tapahtuman INFO-pisteeltä perjantaina ilmoittautumisen yhteydessä. Suosittelemme somistettuja osastoja mahdollisuuksien mukaan. Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta myydä tapahtuman kutsukortteja tai kulkulupia edelleen.

ASIAKASKUTSULIPUT
Näytteilleasettajat voivat tilata asiakkaitaan varten kertakäyntiin oikeuttavia asiakaskutsulippuja. Kutsujan nimellä varustettu ja asiakkaan täyttämä lippu oikeuttaa yhteen käyntiin viikonlopun aikana. Asiakaskutsukortteja voi tilata 18€ hintaan 30.8. saakka. Hintaan lisätään laskutuksen yhteydessä voimassa oleva arvonlisävero. Asiakaskutsukortteja ei voi myydä edelleen.

JÄRJESTÄTKÖ OHJELMAA OSASTOLLA?
Onko osastollanne tarjouksia tai erityistä ohjelmaa, mielenkiintoista työnäytöstä tai tunnettuna julkisuudesta tunnettuja vieraita? Näyttelyn järjestäjä markkinoi osallistumistanne ja osastollanne tapahtuvaa toimintaa. Lähetä tietoa ja linkkiä info@x-treme.fi sähköpostiimme. Tehdään yhdessä hieno ja vetovoimainen näyttely.

TUOTELANSEERAUS
Onko Yritykselläsi tuote, jonka haluaisit lanseerata tapahtumassa? Ota yhteys näyttelyn järjestäjään niin tehdään yhdessä hieno ja kokonaisvaltainen kampanja tuotteille.

VARTIOINTI
Järjestäjä vastaa yleisestä järjestyksestä näyttelyalueella, mutta ei näytteilleasettajan tavaroiden tai rakenteiden vioittumisesta tai katoamisesta. Näyttelyyn liittyvien tavaroiden tai esitteiden vastaanottamisesta ja kuittaamisesta näyttelyalueelle vastaa aina näytteilleasettaja.

AJONEUVOT
Näyttelyyn sisälle tulevien ajoneuvojen päävirta tulee olla katkaistu tai vaihtoehtoisesti akkunavat irrotettu tapahtuman aikana. Polttoainetankkiin suosittelemme vähäistä määrää polttoainetta. Huolehdi myös autosi alle tarvittaessa imeytysmatto mahdollisten vuotojen varalta.

SOMISTAMINEN
Suosittelemme osastojen somistamista. Osastolla olevien mainos lakanoiden tulee olla palosuojattuja.

SÄHKÖTYÖT
Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Näytteilleasettaja tilaa Lahden Messuilta osastollaan tarvitsemansa sähkövirran samoin kuin tarpeelliset asennustyöt. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista vahingoista eikä näytteilleasettajan tuomista sähkötuotteiden mahdollisista vioista ja niiden aiheuttamista vahingoista.

PALOTURVALLISUUS
Mikäli osastolle tulee teltta tai siihen rinnastettavissa oleva katos, on se varustettava palovaroittimella ja alkusammutuspullolla. Suosittelemme sisätilaan hiilidioksidisammutinta, joka soveltuu hyvin neste-, ja sähköpalojen sammuttamiseen, eikä sotke ympäristöä.

SILIKOININ KÄYTTÖ
B-hallissa silikonin käyttö esim. renkaiden kiillottamiseen kielletty ilman riittävää suojausta. Silikonin pesusta tulee näytteilleasettajalle pesusta aiheutuvia kustannuksia, mikäli sitä on päässyt leviämään hallin urheilumatolle.

TEKNIIKKA
Osastovuokra sisältää tilan, eikä sille ole varattuna erikseen tekniikkaa, kuten seiniä, sähköä tai mattoa ja niistä näytteilleasettajan tulee huolehtia itse, mikäli ei ole erikseen tilannut tarvitsemaansa tekniikkaa osastolleen. Tarvittava messutekniikka, matot, seinät, pöydät yms. tilataan Lahden Messuilta. Alla kalustoesittely ja hinnasto.

RAVINTOLAPALVELUT

Paikanpäällä palvelee Ravintola Koti mikäli haluat tilata näytteilleasettaja ruokailun tai tarjoiluja osastolle. www.tolvanen.fi.

PERUUTUKSET, VAKUUTUS JA YLEISET MÄÄRÄYKSET

PERUUTUSEHDOT
Mikäli yritys on omalla päätöksellään peruuttanut osallistumisen, sovelletaan tapahtuman peruutusehtoja.

Paikkavaraus astuu voimaan 7 vrk kuluttua siitä, kun olette vastaanottaneet vahvistuksen ja on sen jälkeen sitova. Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa paikkansa maksutta 7 (seitsemän) arkipäivän sisällä tapahtumajärjestäjän vahvistuksesta. Jos peruutus tai osaton pienentäminen tehdään tämän jälkeen, on näytteilleasettaja tällöin kuitenkin velvollinen maksamaan jo erääntyneet maksut. Peruutus on tehtävä sähköisesti tai kirjallisesti tapahtuman järjestäjälle. Puhelimitse tehtäviä peruutuksia ei oteta vastaan. Ennen kesäkuun 15. mennessä tehdyistä peruutuksista peritään 50% vahvistetusta hinnasta. Kesäkuun 16. päivän jälkeen tehtävissä peruutuksissa on Järjestäjällä oikeus periä osallistumismaksut täysimääräisinä. Peruutuksen sattuessa osastopaikka vapautuu järjestäjälle uudelleen vuokrattavaksi.

VAKUUTUKSET

Järjestäjällä on toiminnan vastuuvakuutus, josta vakuutusehtojen mukaisesti korvataan toiselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko, johon vakuutuksenottaja on korvausvastuussa. Näytteilleasettajan tai sen alihankkijan laitteista, asennuksesta tai rakenteista aiheutuvia vahinkoja järjestäjän vastuuvakuutus ei korvaa, joten näytteilleasettajien sekä osastolle tekniikka toimittajien on huolehdittava asianmukaiset vastuu- ym. vakuutukset tapahtuman ajaksi.

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Tapahtumassa on sallittu alan tavaroiden ja palveluiden vähittäismyynti. Yritys lunastaa myyntioikeuden suorittamalla ilmoittautumismaksun. Ilmoittautumalla tapahtuman näytteilleasettajaksi, näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan tapahtuman sekä Lahden Messukeskuksen yleisiä osallistumisehtoja.

Kaikenlainen kiinnittäminen niin tapahtuma-alueen rakennuksiin, kuin hallien katto-, pilari- ja seinärakenteisiin on ehdottomasti kielletty. Näytteilleasettaja tai tekniikantoimittaja on täysin vastuussa messukeskuksen rakennuksille tai tapahtuman asiakkaille aiheuttamastaan vahingosta. Näistä ehdoista poikkeaminen ilman järjestäjän suostumusta voi aiheuttaa osaston sulkemisen tai johtaa merkittäviin lisäkustannuksiin. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan yhden miehen välimiesoikeudessa, jonka osapuolet sopivat, elleivät sovi, sopimus ja lainsäädäntöpaikkana pidetään Vantaan kaupunkia.

FORCE MAJEURE

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tapahtuman peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan tai paikkaan ellei niitä voida voittamattomien esteiden vuoksi toimeenpanna ilmoitettuna aikana. Mikäli tapahtumaa ei voitaisi järjestää viranomaisten määräyksestä tai muusta järjestäjälle ylivoimaisesta esteestä, ei korvausvelvollisuus ole voimassa.

Tervetuloa!